ꯊꯋꯥꯢꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
* [[ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯌꯥ(ꯁꯥ-ꯉꯥ)|ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯌꯥ(ꯁꯥ-ꯉꯥ)]]
==ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ==
* [[ꯀꯣꯚꯤꯗ-꯱꯹|ꯀꯣꯚꯤꯗ-꯱꯹]]
 
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ==
{{Reflist}}
꯱꯷,꯵꯰꯲

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/19971" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ

ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯦꯡꯐꯝ