ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯲ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
 
</inputbox>
|}
'''ꯑꯥꯏꯑꯣꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-''' ('''ISO 639-2''') ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯳ꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯫ ꯀꯣꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯂꯤ ꯫
 
==ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/29334" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ

ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯦꯡꯐꯝ