ꯀꯨꯝꯚꯀꯔꯅ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(Created page with "ꯀꯨꯝꯕꯀꯔꯅ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kumba...")
 
ꯀꯨꯝꯕꯀꯔꯅ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kumbakarna</ref>
[[File:Kumbhakarna.jpg]]
 
==ꯁꯤꯁꯨ==
==ꯃꯇꯦꯡ==
ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯇꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/6007" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ

ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯦꯡꯐꯝ