ꯌꯥꯡꯗꯧ ꯔꯤꯖꯤꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(Vehicle registration plate ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ, ꯅꯠꯇꯔ꯭ꯒ ꯅꯝꯕꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ (ꯕꯤꯔꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯆꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ (ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁ), ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ plate attached to a motor vehicle or trailer for official identification purposes. All countries require registration plates for road vehicles such as cars, trucks, and motorcycles

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]


ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]