ꯀꯕꯣꯀꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯀꯕꯣꯀꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Leopard), Panthera pardus) ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯟꯊꯦꯔꯥ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯀꯕꯣꯀꯩ

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯕꯣꯀꯩ&oldid=37062" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ