ꯁꯥꯢꯃꯣꯟ ꯚꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯐꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯁꯥꯢꯃꯣꯟ ꯔꯤꯇꯔ ꯚꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯐꯔ (ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯶, ꯱꯷꯹꯲) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯢ, ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯍꯤꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯣꯢꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]