ꯄꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯅꯥ (District) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯥ ꯈꯔꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯅꯥ&oldid=38475" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ