Jump to content

ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Narendra Modi ) ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯂꯨꯡꯕ ꯃꯀꯣꯛ (ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ) ꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]