ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Narendra Modi ) ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯂꯨꯡꯕ ꯃꯀꯣꯛ (ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ) ꯅꯤ ꯫ Prime Minister Narendra Modi welcomed at world summit .jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]