ꯅꯠꯔꯥꯖ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
Shiva as the Lord of Dance LACMA edit.jpg

ꯅꯠꯔꯥꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯇ꯭ꯔꯥꯖ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯢꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯠꯔꯥꯖ&oldid=49383" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ