ꯅꯥꯄꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
B (343).jpg
Dry Grassland.jpg

ꯅꯥꯄꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: ꯒ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯂꯦꯟ꯭ꯗ) ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛꯄꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]