ꯆꯨꯆꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯆꯨꯆꯥꯛ (ꯆꯨꯖꯥꯛ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Corn, Maize ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Corn.svg
Zea mays - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-283.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯨꯆꯥꯛ&oldid=36237" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ