ꯆ꯭ꯍꯇꯤꯁꯒꯔꯍ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Chhattisgarh in India (disputed hatched).svg

ꯆ꯭ꯍꯇꯤꯁꯒꯔꯍ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯢ ꯊꯪꯕ ꯂꯝꯂꯦꯟꯒꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]