Jump to content

ꯇꯣꯇꯦꯟꯍꯝ ꯍꯣꯠꯁꯄꯔ ꯑꯦꯐ. ꯁꯤ.

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯣꯇꯦꯟꯍꯝ ꯍꯣꯠꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯁ ꯐꯨꯠꯚꯣꯜ (Tottenham Hotspur Football Club) , ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯃꯤꯡ ꯇꯣꯇꯦꯟꯍꯝ (/ˈtɒtənəm/)[꯱][꯲] ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯶꯲꯰꯰꯰ ꯂꯣꯝꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯫ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯲꯰꯱꯹ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯣꯇꯦꯟꯍꯝ ꯍꯣꯠꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯋꯥꯏꯠ ꯍꯥꯔ꯭ꯠ ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯔꯛꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Wells, John C. (2008), Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.), Longman, ISBN 9781405881180, retrieved 30 June 2018
  2. Jones, Daniel; Roach, Peter (2011), Cambridge English Pronouncing Dictionary (18th ed.), Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 9780521152532, retrieved 30 June 2018