ꯇꯥꯢꯄꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯇꯥꯢꯄꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ (ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ, ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯢ)(ꯕꯦꯡꯒꯥꯂꯤ: বিশ্ববিদ্যালয়)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: University) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯐꯝꯅꯤ ꯫[꯱] University.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]