Jump to content

ꯇꯥꯢꯄꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯥꯢꯄꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ (ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ, ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯢ)(ꯕꯦꯡꯒꯥꯂꯤ: বিশ্ববিদ্যালয়)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: University) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯐꯝꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]