ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
"The School of Athens" by Raffaello Sanzio da Urbino.jpg

ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ (Philosophy) ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯕ ꯒꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯄꯊꯥꯞ ꯅꯤ ꯫[꯱]


ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ&oldid=21968" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ