ꯌꯥꯡꯗꯧ ꯔꯤꯖꯤꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ, ꯅꯠꯇꯔ꯭ꯒ ꯅꯝꯕꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ (ꯕꯤꯔꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯆꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ (ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁ), ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ plate attached to a motor vehicle or trailer for official identification purposes. All countries require registration plates for road vehicles such as cars, trucks, and motorcycles

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]


ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]