ꯍꯔꯤꯌꯥꯥꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
YamunaRiver.jpg
Pinjore Gardens.JPG
Fort of Firoz Shah Tughlaq at Hisar.jpg
Hitopadesha.jpg
DLF Gateway Tower.png
Vatika Business Towers Faridabad.png
IN-HR.svg
Coordinates (ꯆꯟꯗꯤꯒꯔꯍ): 30°44′N 76°47′E / 30.73°N 76.78°E / 30.73; 76.78ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 30°44′N 76°47′E / 30.73°N 76.78°E / 30.73; 76.78
ꯂꯩꯄꯥꯛ India

ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯄꯨꯟꯖꯥꯕꯇꯒꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ. ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ ꯱, ꯱꯹꯶꯶ ꯇ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯠꯇꯣꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯲꯲ꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩ ꯆꯥꯗ ꯱.꯴% ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯗꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯫ ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]