ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯍꯔꯤꯌꯥꯥꯅꯥ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
Jump to navigation Jump to search
ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
YamunaRiver.jpg
Pinjore Gardens.JPG
Fort of Firoz Shah Tughlaq at Hisar.jpg
Hitopadesha.jpg
DLF Gateway Tower.png
Vatika Business Towers Faridabad.png
IN-HR.svg
Coordinates (ꯆꯟꯗꯤꯒꯔꯍ): 30°44′N 76°47′E / 30.73°N 76.78°E / 30.73; 76.78ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 30°44′N 76°47′E / 30.73°N 76.78°E / 30.73; 76.78
ꯂꯩꯄꯥꯛ India

ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ (हरियाणा) ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯄꯨꯟꯖꯥꯕꯇꯒꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ. ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ ꯱, ꯱꯹꯶꯶ ꯇ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯠꯇꯣꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯲꯲ꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩ ꯆꯥꯗ ꯱.꯴% ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯗꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯫ ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ&oldid=43629" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ