ꯎꯟ ꯑꯉꯧꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯎꯟ ꯑꯉꯧꯕꯤ" (ꯖꯔꯃꯟ: "Schneewittchen", ꯏꯪꯂꯤꯁ: "Snow White") ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯤꯅꯔꯤꯕ ꯱꯹ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱] Schneewittchen2.jpg

ꯁꯤꯁꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Snow_White
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯟ_ꯑꯉꯧꯕꯤ&oldid=13302" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ