ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Indrani OSM.jpg

ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯆꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯧꯂꯣꯃꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Indrani, AK-RAK-1995-6.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]