ꯔꯣꯋꯥꯟ ꯑꯦꯠꯀꯤꯟꯁꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯔꯣꯋꯥꯟ ꯑꯦꯠꯀꯤꯟꯁꯟ
Rowan Atkinson 2011 2 cropped.jpg
ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ (1955-01-06) 6 January 1955 (age 68)

ꯔꯣꯋꯥꯟ ꯁꯦꯕꯥꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯠꯀꯤꯟꯁꯟ (Rowan Sebastian Atkinson) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]