ꯔꯥꯃꯥꯌꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯔꯥꯃꯥꯌꯟ (रामायणम्, Ramayana) ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯲ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨꯒꯤ ꯷ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ, ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯔꯥꯃꯥꯌꯟ&oldid=44609" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ