ꯕꯤꯔꯚꯗ꯭ꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Virabhadra Daksha.jpg

ꯕꯤꯔꯚꯗ꯭ꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯤꯔꯚꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯢꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫

Virabhadra silver plaque.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯕꯤꯔꯚꯗ꯭ꯔ&oldid=29086" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ