ꯖꯍꯥꯡꯒꯤꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

Jahangircrop.jpeg ꯅꯨꯔꯨꯗꯗꯤꯟ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯖꯍꯥꯡꯒꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯂꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯘꯜ ꯁꯥꯒꯩꯔꯦꯜ ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯴ꯁꯨꯕ ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯛꯕꯔ ꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯖꯍꯥꯡꯒꯤꯔ&oldid=24820" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ