ꯖꯥꯃꯤ ꯓꯥꯋꯤꯟꯁꯀꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯖꯥꯃꯤ ꯓꯥꯋꯤꯟꯁꯀꯤ
ꯄꯣꯛꯄ
ꯖꯦꯝꯁ ꯋꯔꯅꯔ ꯓꯥꯋꯤꯟꯁꯀꯤ

(1968-11-03) November 3, 1968 (age 55)
ꯋꯦꯕꯁꯥꯢꯠwww.jwz.org

ꯖꯥꯃꯤ ꯓꯥꯋꯤꯟꯁꯀꯤ (꯱꯹꯶꯸ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯳ ꯄꯣꯛꯈꯤ), ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯖꯋꯓ, ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯨꯇꯔ ꯊꯧꯇꯧꯕ, ꯕꯂꯣꯒꯔ ꯱ꯁꯨꯡ impresarioꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯦꯠꯁꯀꯦꯞ ꯆꯠꯅꯕ, ꯅꯦꯠꯁꯀꯦꯞ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ, ꯂꯨꯁꯤꯗ ꯏꯃꯦꯛ, ꯃꯣꯓꯤꯂꯥ.ꯑꯣꯑꯥꯔꯖꯤ, ꯱ꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁ-ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ-ꯁꯦꯚꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]