ꯗꯥ ꯒꯤꯐꯇꯦꯠ (ꯊꯥꯢꯂꯦꯟ ꯇꯦꯂꯦꯚꯤꯁꯟ ꯁꯤꯔꯤꯁ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯗꯥ ꯒꯤꯐꯇꯦꯠ (ꯊꯥꯢ:The Giftedนักเรียนพลังกิฟต์[꯱] ꯑꯁꯤ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯊꯥꯢꯂꯦꯟ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯲][꯳][꯴][꯵][꯶][꯷]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫