꯲꯷

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

꯲꯷ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯟ ꯇꯔꯦꯠ ꯍꯥꯢꯅ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯲꯶ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯸ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯀꯤ ꯅꯝꯕꯔ 27 ꯃꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯲꯷&oldid=30402" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ