Jump to content

ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥ

Flag of ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥ
Flag
Coat of arms of ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥ
Coat of arms
Location of  ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥ  (dark green)

– in Asia  (dark gray & white)
– in ASEAN  (dark gray)

ꯀꯣꯅꯨꯡKuala Lumpur
3°8′N 101°41′E / 3.133°N 101.683°E / 3.133; 101.683
Putrajaya
2°56′35″N 101°41′58″E / 2.9430952°N 101.699373°E / 2.9430952; 101.699373
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ cityꯀꯧꯂꯥ ꯂꯥꯝꯄꯨꯔ
ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ

ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥ (ꯃꯦꯂꯦꯁꯤꯌꯥ) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥ&oldid=37579" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ