ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯥ
ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯥ
Coordinates: 18°58′12″N 72°49′12″E / 18.97°N 72.820°E / 18.97; 72.820ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 18°58′12″N 72°49′12″E / 18.97°N 72.820°E / 18.97; 72.820
ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯊꯪꯪ ꯃꯅꯥꯎ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]