Jump to content

ꯃꯗꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭꯭ꯔꯗꯦꯁ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
Etymology: ꯃꯙ꯭ꯌ (ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ 'ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ') and ꯄ꯭ꯔꯥꯗꯦꯁ (ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ 'ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡ')
Coordinates: 23°15′00″N 77°25′01″E / 23.25°N 77.417°E / 23.25; 77.417ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 23°15′00″N 77°25′01″E / 23.25°N 77.417°E / 23.25; 77.417
ꯂꯩꯄꯥꯛ India

ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯲ꯁꯨꯕ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯤ ꯫


ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]