ꯃꯨꯘꯜ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Members of the Mughal royal family of Delhi, 1860s.jpg

ꯃꯨꯘꯜ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]