Jump to content

ꯄꯥꯅꯤꯄꯨꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯥꯅꯤꯄꯨꯔꯤ (Panipuri, pānīpūrī ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯨꯆ꯭ꯀꯥ (fuchka, fhuchka ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯨꯞꯆꯨꯞ (gupchup) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯣꯜꯒꯞꯄꯥ (golgappa) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯅꯤ ꯀꯦ ꯄꯇꯥꯀꯦ (Pani ke Patake) ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯇꯣꯢꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯝꯈꯥꯥꯥꯥꯡꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴]

  1. khadizahaque (2014-11-30). Chotpoti and Fuchka , The most popular Street Food in Bangladesh (in en). Archived from the original on 2020-09-26 ꯫ Retrieved on 2021-11-11
  2. Fuchka/Chotpoti: a true Bengali delicacy (in en) (29 April 2016).
  3. Ramadurai (2020-06-03). Pani Puri: India's favourite street food... at home?.
  4. MANGEZ AU NÉPAL I; L'ALIMENTATION DE RUE (in fr-FR) (2020-12-19).