ꯊꯥꯕꯜꯂꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯊꯥꯕꯜꯂꯩ (ꯊꯥꯄꯜꯂꯩ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Cestrum nocturnum, Lady of the night, night blooming jasmine, night scented jasmine, night scented cestrum, poison berry) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯂꯨꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯨꯟꯗꯥꯂꯩ ꯑꯉꯧꯕ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯥꯕꯜꯂꯩ&oldid=49809" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ