ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ:ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ/꯲꯰꯲꯲

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯢꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯫ ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯵:꯴꯸, ꯳꯱ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ (IST)Reply[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]