ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟ꯭ꯁ (ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ) ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]