ꯏꯃꯥ ꯍꯜꯗꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯏꯃꯥ ꯍꯜꯗꯥ (Frau Holle, Mother Holle, Mother Hulda, Old Mother Frost) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯱꯸꯱꯲ꯇ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯤꯝꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯖꯕ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯑꯁꯦꯝꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] HVogel-FrauHolle.JPG

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯃꯥ_ꯍꯜꯗꯥ&oldid=13462" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ