ꯒꯧꯇꯝ ꯕꯨꯗ꯭ꯙ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯒꯧꯇꯝ ꯕꯨꯗ꯭ꯙ (ꯕꯨꯙ) (ꯁꯤꯗ꯭ꯙꯥꯔ꯭ꯊ ꯒꯧꯇꯃ) (गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम) (Gautam Buddha, Siddhartha Gautama) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ, ꯍꯤꯔꯤꯀꯣꯟꯕ, ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯂꯣꯢ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯕꯧꯙ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯝꯏ ꯫[꯱]

Gautam Buddha.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha