ꯔꯝꯄꯦꯜꯁ꯭ꯇꯤꯜ꯭ꯠꯁ꯭ꯀꯤꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

"ꯔꯝꯄꯦꯜꯁ꯭ꯇꯤꯜ꯭ꯠꯁ꯭ꯀꯤꯟ" (ꯖꯔꯃꯟ: "Rumpelstilzchen", ꯏꯪꯂꯤꯁ: "Rumpelstiltskin" ) ꯑꯁꯤ ꯖꯔꯃꯟ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯱꯸꯱꯲ꯇ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯤꯝꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯣꯢꯅ ꯐꯣꯡꯈꯤ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rumpelstiltskin