ꯔꯥꯝ ꯆꯔꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Ram Charan promoting Zanjeer.jpg
ꯔꯥꯝ ꯆꯔꯟ

ꯔꯥꯝ ꯆꯔꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯂꯣꯟ (ꯇꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ) ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯕꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ (ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ)ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯔꯥꯝ_ꯆꯔꯟ&oldid=50058" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ