ꯕꯤ•ꯖꯦ•ꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ
http://bjp.org

ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ( ꯚꯥꯔꯠꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯥꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤ ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯸꯰, ꯑꯦꯄꯔꯤꯜ ꯶ ꯇꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯖꯅꯥꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯒ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]