Jump to content

ꯕꯦꯡꯒꯂꯤ ꯃꯌꯦꯛ:য়াইথীং কোনু

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


খুয়োল্ হাওপ অমসুং য়াইথীং কোনু

য়াইথীং কোনু (য়াইথীং কোনু) অসী মোইলাং কংলৈলোল্গী মোইলাং সায়োন্গী ৩ সুবা সায়োন্ লাঙোনগী নুপী সক্লোন্নী। মহাক্সী খুয়োল্ হাওপগী নুংসী চানা খোইতালোই ওইখী। মহাক্সী হুইনীংসুম্পগী মচানুপীনী।

খুয়োল্ হাওপ অমসুং য়াইথীং কোনু

মতেং লৌরক্ফম্[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]