ꯖꯔꯃꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯖꯔꯃꯅꯤ
(ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯖꯔꯃꯅꯤ)

Bundesrepublik Deutschland
Flag of ꯖꯔꯃꯅꯤ
Flag
Coat of arms of ꯖꯔꯃꯅꯤ
Coat of arms
Anthem: "Deutschlandlied"
Location of  ꯖꯔꯃꯅꯤ  (dark green)

– in Europe  (light green & dark grey)
– in the European Union  (light green)

ꯀꯣꯅꯨꯡBerlin
52°31′N 13°23′E / 52.517°N 13.383°E / 52.517; 13.383
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ citycapital
Official language
and national language
ꯖꯔꯃꯟ, ꯗꯦꯅꯤꯁ, ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯖꯔꯃꯟ, ꯁꯣꯔꯕꯤꯌꯥꯟ, ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯥꯟ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯆꯥ ꯃꯃꯤꯡꯖꯔꯃꯟ
ꯌꯥꯡꯗꯧ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯢꯀꯩꯗ

ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯕꯔꯂꯤꯟ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯖꯔꯃꯅꯤ&oldid=36867" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ