ꯖꯔꯃꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯖꯔꯃꯅꯤ
(ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯖꯔꯃꯅꯤ)

Bundesrepublik Deutschland
Flag of ꯖꯔꯃꯅꯤ
Flag
Coat of arms of ꯖꯔꯃꯅꯤ
Coat of arms
Anthem: "Deutschlandlied"
EU-Germany (orthographic projection).svg
EU-Germany.svg
Location of  ꯖꯔꯃꯅꯤ  (dark green)

– in Europe  (light green & dark grey)
– in the European Union  (light green)

ꯀꯣꯅꯨꯡBerlin
52°31′N 13°23′E / 52.517°N 13.383°E / 52.517; 13.383
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ citycapital
Official language
and national language
ꯖꯔꯃꯟ, ꯗꯦꯅꯤꯁ, ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯖꯔꯃꯟ, ꯁꯣꯔꯕꯤꯌꯥꯟ, ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯥꯟ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯆꯥ ꯃꯃꯤꯡꯖꯔꯃꯟ
ꯌꯥꯡꯗꯧ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯢꯀꯩꯗ

ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯕꯔꯂꯤꯟ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯫

ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Bratwurst, one of the most popular foods in Germany. ꯗꯕꯂꯤꯎꯇꯤ

ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯨꯅꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯂꯥꯎꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯐꯔ, ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ

ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Government
General information
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯖꯔꯃꯅꯤ&oldid=26706" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ