ꯖꯣꯔꯗꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯖꯣꯔꯗꯟ" (ꯖꯣꯔꯗꯥꯟ) (ꯑꯥꯔꯕ ꯃꯌꯦꯛ: "ال اردوۃً") ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯢ ꯊꯪꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯑꯥꯔꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯖꯣꯔꯗꯟ&oldid=36914" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ