ꯖꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯋꯥꯢ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯣꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox folk tale

"ꯖꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯋꯥꯢ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯣꯛ" (Jack and the Beanstalk) ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅꯊꯪꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤ꯫[꯱] Walter Crane19.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]