ꯚꯩꯀꯨꯟꯊꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯚꯩꯀꯨꯟꯊꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Vaikuntha) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯢꯄꯪꯄꯥꯜꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨꯒꯤ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯂꯩꯐꯝ ꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯚꯩꯀꯨꯟꯊꯥ&oldid=35553" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ