ꯅꯨꯃꯤꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯔꯧ (ꯈꯨꯗꯝ: ☉; ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯀꯣꯂꯧ, ꯀꯣꯏꯂꯧ) ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯄꯛꯉꯥꯗ (ꯊꯄꯤ)ꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯛꯄ ꯊꯧꯋꯥꯏꯃꯤꯆꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯏ꯫ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤ, ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯠ ꯏꯅꯔꯖꯤ, ꯔꯦꯗꯤꯌꯣ ꯋꯦꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯔꯧ ꯄꯊꯥꯞ (ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯊꯥꯞ) (ꯁꯣꯂꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ) ꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯨꯃꯤꯠ&oldid=46613" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ