ꯌꯨꯙꯤꯁ꯭ꯊꯤꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Draupadi and Pandavas.jpg

ꯌꯨꯙꯤꯁ꯭ꯊꯤꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯨ ꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]