ꯌꯨꯙꯤꯁ꯭ꯊꯤꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯌꯨꯙꯤꯁ꯭ꯊꯤꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯨ ꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]