ꯔꯥꯐꯦꯜ ꯑꯣꯔꯣꯖꯀꯣ ꯃꯥꯏꯁ꯭ꯠꯔꯦ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯔꯥꯐꯦꯜ ꯑꯣꯔꯣꯖꯀꯣ ꯃꯥꯏꯁ꯭ꯠꯔꯦ
Rafael Orozco Maestre
ꯄꯣꯛꯄ
Rafael Orozco Maestre-[꯱]

(1954-03-24)꯲꯴ ꯃꯥꯔꯆ,꯱꯹꯰꯰
Becerril, Colombia
ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ꯱꯱ ꯖꯨꯟ, ꯱꯹꯰꯰(1992-06-11) (ꯊꯥ ꯃꯁꯤꯡ ৩৮)
Barranquilla, Colombia
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥColombian

ꯔꯥꯐꯑꯦꯏꯜ ꯖꯣꯁꯦ ꯑꯣꯔꯣꯖꯀꯣ꯫ ꯃꯥꯏꯁ꯭ꯠꯔꯦ(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Rafael José Orozco Maestre , (ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯴, ꯱꯹꯵꯴ – ꯖꯨꯟ ꯱꯱, ꯱꯹꯹꯲), ꯀꯦꯟꯇꯥꯟꯇꯦ ꯋꯥꯏ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯇꯔ ꯀꯣꯂꯝꯕꯤꯌꯥꯅꯣ[꯲]ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯣꯂꯝꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. [১].elvallenato.com Retrieved on 4 June 2023
  2. [২].buscabiografias.com Retrieved on 4 June 2023


ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]