Jump to content

ꯕꯥꯔꯄꯦꯇꯥ ꯄꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯕꯥꯔꯄꯦꯇꯥ ꯄꯅꯥ
ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯄꯅꯥ
Temple gates
ꯁꯪꯀꯔꯗꯦꯕ ꯁꯥꯇꯔꯥ ꯄꯥꯠꯕꯥꯎꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ
ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯕꯥꯔꯄꯦꯇꯥ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ
ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯕꯥꯔꯄꯦꯇꯥ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ
Coordinates: 26°32′N 91°00′E / 26.533°N 91.000°E / 26.533; 91.000ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 26°32′N 91°00′E / 26.533°N 91.000°E / 26.533; 91.000
ꯂꯩꯄꯥꯛꯏꯟꯗꯤꯌꯥ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯑꯁꯥꯝ
DivisionLower Assam
Headquartersꯕꯥꯔꯄꯦꯇꯥ
Area
 • Total৩,২৪৫ km (১,২৫৩ sq mi)
Population (꯲꯰꯱꯱)
 • Total১,৬৯৩,৬২২
 • Density৫২০/km (১,৪০০/sq mi)
Time zoneUTC+꯰꯵:꯳꯰ (ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯇꯤ)
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯳꯱꯶꯶ ꯀꯣꯗIN-AS-BA
ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠhttp://barpeta.gov.in/

ꯕꯥꯔꯄꯦꯇꯥ ꯄꯅꯥ {Pron:bə(r)ˈpeɪtə or bə(r)ˈpi:tə} ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯱ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯄꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯄꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯅꯥꯂꯣꯏꯁꯪ ꯕꯥꯔꯄꯦꯇꯥꯗ ꯂꯩ ꯫ ꯄꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯳꯲꯴꯵ km² ꯱ꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯱꯶,꯴꯲,꯴꯲꯰ ꯑꯣꯏ (ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯰꯱ ꯐꯥꯎꯕꯗ) ꯫