ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ (ꯂꯩꯉꯥꯛꯐꯝ ꯃꯀꯣꯛ) ꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯁꯤ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯅꯥ ꯑꯣꯢꯅ ꯄꯨꯜꯂꯞ ꯌꯦꯡꯂꯒꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯇꯒꯤ ꯕꯪꯒꯥꯂꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯜꯂꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ&oldid=28317" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ