ꯗꯨꯕꯥꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯗꯨꯕꯥꯢ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯗꯨꯕꯥꯏ" ("دبئی", Dubai) ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯑꯥꯔꯕ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠ꯭ꯁ ꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯗꯨꯕꯥꯢ&oldid=49825" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ